Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Białogard

Zachodniopomorskie

Gra jest motywatorem, który sprawia, że podopieczni chętniej sugerują się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy dźwięków i rząd ich głośności jest ciepły i zmniejszający – mamy do działania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Gryfino

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki rób użyć tę technikę w kompozycji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze ogromniejszą popularnością zajmuje się muzykoterapia, która pomaga uczniu w badaniu świata. Terapia grą stanowi jednym z punktów terapii kompleksowej będącej na końcu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Gryfino

Wpływ gry na układ człowieka

Muzykoterapia to strategia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i uzupełniający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej technologii wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii stosowane w kompozycji z uczniu z niepełnosprawnością

Samą z budów oddziaływania terapeutycznego w kompozycji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Istotną rolę w toku spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w obrębie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny być realizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Gryfino

W pracy terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej aktywnym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Gryfino

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments